Friday, 30 November 2018

Máy Chấn 125TONX10'.Nó có thể uốn cong tối đa 6mm dày và 3200 mét chiều ...