Thursday, 10 May 2018

Máy chấn tôn thủy lực 125TONX3200


Máy chấn tôn thủy lực 125TONX3200
Nhà sản xuất máy: Nantong Jugao Machinery Co Ltd
Trang web: www.ntjugao.com
Email: info@ntjugao.com
Whatsapp: 008613222111178
Wechat: gary327252